Levelator

Największy problem podczas obróbki to odpowiednia głośność segmentów audycji względem siebie i ogólny poziom głośności. Za cicho – źle, za głośno jeszcze gorzej. Ten program znakomicie pomaga w takich sytuacjach.

Copyright © 2018 Fundacja "Otwórz się"