Transkrypcja

Czy transkrypcja jest potrzebna, czy nie? Jak zrobić ją we własnym zakresie przy pomocy prostych i bezpłatnych narzędzi? Dowiesz się w tym filmie.

Copyright © 2018 Fundacja "Otwórz się"